HET REGENPLEIN

In deze zone wordt het effect van intense regen gesimuleerd, iets wat steeds frequenter voorkomt en vaak last en schade berokkent aan onze steden. Door middel van regentuinen kan de vegetatie een positief effect hebben op de stedelijke verloedering.
Op de priëlen werden een aantal buizen geïnstalleerd met sproeikoppen. Zo simuleren we het effect van regen die op waterdichte vloerbedekking terecht komt. Het water wordt hier afgevoerd naar de regentuin: een bloemperkje dat lichtjes lager ligt en tijdelijk onder water kan komen te staan, waarna het water op een natuurlijke manier in de bodem kan dringen dankzij de aanwezige drainage

Op deze manier kan het publiek observeren hoe wij in onze steden dankzij de regentuinen de trage afwatering van het water in de grond mogelijk maken.

De regentuinen helpen dus enerzijds om onze steden aangenamer en mooier te maken en beperken anderzijds de gevolgen van intense regenbuien in zones waar de bodem een hoge graad van waterdichtheid kent.

De waterpartij wordt overdag door bevoegd personeel op vooraf aangekondigde tijdstippen geactiveerd.