WATERTUIN

Deze bekkens verzamelen het oppervlaktewater van de volledige zone van het Italiaanse paviljoen en worden ingezet voor vochtige zones met waterplanten, zoals die ook in Italië te vinden zijn. Naast hun natuurwaarde dragen ze ook bij tot het verrijken van het landschap met stroken zeldzame schoonheid, een reden waarom ze vroeger vaak gebruikt werden in vele Italiaanse historische tuinen.

De gekozen hygrofiele begroeiing verwijst hierbij dus ook naar de schoonheid en het belang van vochtige landschappen en ecosystemen en naar de rijkdom van de in Italië aanwezige natuur. Rivieren en waterspiegels kunnen een grote biodiversiteit herbergen; de vegetatie die langs de oevers en in vochtige omgevingen groeit, kent een complexe structuur en vormt zo echte specifieke ecosysteemmozaïeken. Italië is dankzij haar geomorfologische kenmerken rijk aan dit soort natuurgebieden en deze waterbekkens zijn maar kleine voorbeelden van hoe de “natuurlijkheid” ook een instrument kan worden bij het opfleuren van onze steden.

Als begroeiing in de waterbekkens vinden we grassen en kruiden, met een aantal van de in Italië meest aanwezige plantensoorten: Butomus umbellatus, Caltha palustris, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Ranunculus lingua, Sagittaria sagittifolia, Typha minima.